Rubicon Partners

Dokumenty na WZ Rubicon Partners S.A.

21.04.2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 21 kwietnia 2016 .PDF 56 KB
21.04.2016 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners S.A. .PDF 143 KB
21.04.2016 Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika .PDF 127 KB
21.04.2016 Adres e-mail do kontaktu w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia .PDF 14 KB
21.04.2016 Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w spółce Rubicon Partners S.A. według stanu na dzień 25 marca 2016 .PDF 73 KB
21.04.2016 Jednostkowe sprawozdanie finansowe .PDF 5 MB
21.04.2016 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe .PDF
21.04.2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners S.A. - raport bieżący .PDF 88 KB
21.04.2016 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners S.A. - raport bieżący .PDF 147 KB
21.04.2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners S.A. - korekta - raport bieżący .PDF 89 KB
21.04.2016 Sprawozdanie RN RP S.A. z oceny wyników .PDF
21.04.2016 Sprawozdanie RN RP S.A. z działalności RN .PDF 90 KB