Rubicon Partners

Dokumenty na ZWZ Rubicon Partners S.A. na dzień 17 maja 2017

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 17 maja 2017 .PDF 55 KB
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 17 maja 2017 .PDF
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika .PDF
Adres e-mail do kontaktu w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia .PDF 14 KB
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w spółce Rubicon Partners SA według stanu na dzień 18 kwietnia 2017 .PDF 73 KB
Sprawozdanie jednostkowe za rok 2016 .PDF 4 MB
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok 2016 .PDF 5 MB
Sprawozdanie RN RP SA z oceny wyników .PDF
Sprawozdanie RN RP SA z działalności RN .PDF 91 KB
Wniosek w sprawie pokrycia straty za rok 2016 oraz oceny i zatwierdzenia sprawozdań finansowych .PDF
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 87 KB
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners SA .PDF 110 KB