Rubicon Partners

Akcjonariat

Data Akcjonariusz L. akcji % akcji L. głosów % głosów
15.06.2020* IMPERA INVEST SP. ZO.O. 2 521 431 32,99 2 521 431 32,99
27.05.2020** THUMOS CAPITAL LTD 500 000 6,54 500 000 6,54
15.06.2020*** MAREK SYPEK 1 529 000 20,01 1 529 000 20,01
21.09.2017 Pozostali 3 090 569 40,46 3 090 569 40,46
*informacja na podstawie zawiadomienia – IMPERA INVEST SP. ZO.O. RB_20/2020 z 16.06.2020

** informacja na podstawie zawiadomienia – Thumos Capital Ltd RB_17/2020 z 04.06.2020

*** informacja na podstawie zawiadomienia – MAREK SYPEK RB_22/2020 z 16.06.2020

Kapitał zakładowy Rubicon Partners S.A. wynosi  764 100,00 PLN i dzieli się na 7 641 000 akcji, w tym:

LICZBA AKCJI     RODZAJ SERIA        WARTOŚĆ NOMINALNA
3 820 500      akcje zwykłe na okaziciela    A2                        0,10
3 820 500      akcje zwykłe na okaziciela    B2                        0,10

 

Liczba głosów z akcji wynosi 7 641 000 (z każdej akcji przysługuje 1 głos).