Rubicon Partners

Akcjonariat

Data Akcjonariusz L. akcji % akcji L. głosów % głosów
12.11.2020* MARSHALL NORDIC LIMITED 23 100 000 65,97 23 100 000 65,97
12.11.2020** PAWEŁ KRZYSZTAŁOWICZ 2 640 000 7,54 2 640 000 7,54
09.11.2020*** IMPERA INVEST Sp. z o.o. 2 236 431 6,39 2 236 431 6,39
12.11.2020 Pozostali 7 038 854 20,1 7 038 854 20,1
* informacja na podstawie zawiadomienia – MARSHALL NORDIC LIMITED RB_64/2020 z 12.11.2020

** informacja na podstawie zawiadomienia – PAWEŁ KRZYSZTAŁOWICZ RB_65/2020 z 12.11.2020

***informacja na podstawie zawiadomienia – IMPERA INVEST SP. Z O.O. RB_62/2020 z 09.11.2020

Kapitał zakładowy NOVAVIS GROUP S.A. wynosi  3 501 528,50 PLN i dzieli się na 35 015 285 akcji, w tym:

LICZBA AKCJI     RODZAJ SERIA        WARTOŚĆ NOMINALNA
3 820 500      akcje zwykłe na okaziciela    A2                        0,10
3 820 500      akcje zwykłe na okaziciela    B2                        0,10
27 374 285      akcje zwykłe na okaziciela    C2                        0,10

 

Liczba głosów z akcji wynosi 35 015 285 (z każdej akcji przysługuje 1 głos).