Rubicon Partners

23 grudnia 2008 26_2008 Termin udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości .PDF 89 KB
23 grudnia 2008 26_2008 Termin udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości .PDF 89 KB
18 grudnia 2008 25_2008 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu .PDF 135 KB
21 listopada 2008 24_2008 Dodatkowe sprawozdanie finansowe .PDF
13 listopada 2008 III kwartał 2008 roku .PDF 235 KB
7 października 2008 23_2008 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego .PDF 68 KB
11 września 2008 22_2008 Korekta raportu bieżącego nr 17/2008 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 9 września 2008 roku i raportu 21/2008 – Zmiany w Statucie Funduszu .PDF 328 KB
9 września 2008 17_2008 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 9 września 2008 roku. Połączenie z Fund.1 NFI S.A. i NFI Fortuna S.A. Zmiany w Statucie. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. .PDF 269 KB
9 września 2008 18_2008 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Funduszu .PDF 93 KB
9 września 2008 19_2008 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Funduszu dotyczące nieprzestrzegania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .PDF 75 KB
9 września 2008 20_2008 Wybór biegłego rewidenta .PDF 91 KB
9 września 2008 21_2008 Zmiany w Statucie Funduszu .PDF 69 KB
4 września 2008 16_2008 Stanowisko Zarządu V NFI „Victoria” S.A. odnośnie planowanego połączenia V NFI „Victoria” S.A., Fund.1 NFI S.A. oraz NFI Fortuna S.A. .PDF 106 KB
1 września 2008 15_2008 Projekty uchwał ZWZ Funduszu zwołanego na dzień 09 września 2008 roku .PDF 303 KB
18 sierpnia 2008 14_2008 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. Porządek obrad .PDF 129 KB
13 sierpnia 2008 II kwartał 2008 roku .PDF 436 KB
1 sierpnia 2008 13_2008 Wejście w życie powołania Prezesa Zarządu Funduszu .PDF 89 KB
31 lipca 2008 12_2008 Wejście w życie rezygnacji Prezesa Zarządu Funduszu .PDF 89 KB
23 lipca 2008 10_2008 Rezygnacja Prezesa Zarządu Funduszu .PDF 89 KB
23 lipca 2008 11_2008 Powołanie Prezesa Zarządu Funduszu .PDF 95 KB
17 lipca 2008 9_2008 Sprawozdanie Zarządu Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. uzasadniające połączenie Funduszu z Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Fortuna S.A. oraz V Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Victoria S.A. .PDF 154 KB
16 lipca 2008 8_2008 Stanowisko Rady Nadzorczej Funduszu dotyczące nieprzestrzegania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .PDF 81 KB
3 lipca 2008 7_2008 Opinia biegłego z badania planu połączenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. i Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. z V Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Victoria S.A. .PDF 397 KB
14 maja 2008 I kwartał 2008 roku .PDF 315 KB
14 kwietnia 2008 6_2008 Zamiar połączenia. Plan połączenia. .PDF 392 KB
17 marca 2008 4_2008 Informacja Zarządu o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW .PDF 83 KB
17 marca 2008 5_2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007 .PDF 100 KB
12 marca 2008 3_2008 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego .PDF 68 KB
26 lutego 2008 2_2008 Wybór biegłego rewidenta .PDF 90 KB
11 lutego 2008 IV kwartał 2007 roku .PDF 286 KB
30 stycznia 2008 1_2008 Określenie dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2008 .PDF 91 KB