Rubicon Partners

19 grudnia 2019 19_2019 Zbycie akcji spółki zależnej .PDF 74 KB
20 listopada 2019 18_2019 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii B2 spółki Rubicon Partners S.A. w KDPW .PDF 66 KB
13 listopada 2019 QSr3_1019 Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2019 roku .PDF 2 MB
13 listopada 2019 17_2019 Uchwała Zarządu KDPW dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta .PDF 70 KB
31 października 2019 16_2019 Rezygnacja Członka Zarządu Rubicon Partners SA oraz rezygnacja Członka Zarządu spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA .PDF 73 KB
25 października 2019 15_2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ RP SA w dniu 25.10.2019r. .PDF 72 KB
25 października 2019 14_2019 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 321 KB
30 września 2019 13_2019 Aktualizacja przeglądu opcji strategicznych Emitenta .PDF 72 KB
27 września 2019 PSr Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019 .PDF
27 września 2019 12_2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 92 KB
27 września 2019 PSr_2019 Skonsolidowany raport półroczny Psr 2019 .PDF
29 sierpnia 2019 11_2019 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu .PDF 174 KB
10 lipca 2019 10_2019 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Rubicon Partners SA za lata obrotowe 2019-2020 .PDF 77 KB
28 czerwca 2019 9_2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 27 czerwca 2019r. .PDF 72 KB
27 czerwca 2019 8_2019 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 73 KB
26 czerwca 2019 7_2019 Nabycie akcji własnych celem umorzenia przez spółkę zależną .PDF 73 KB
7 czerwca 2019 6_2019 Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ zwołanego na 27 czerwca 2019 r. .PDF 77 KB
29 maja 2019 5_2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 78 KB
17 maja 2019 QSr1_2019 Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2019 roku .PDF 1 005 KB
10 maja 2019 4_2019 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego .PDF 71 KB
29 kwietnia 2019 _ Sprawozdanie finansowe za rok 2018 .PDF 4 MB
29 kwietnia 2019 _ Skonsolidowany raport roczny RS 2018 .PDF 5 MB
19 kwietnia 2019 3_2019 Utworzenie odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości akcji spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA .PDF 76 KB
18 stycznia 2019 2_2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku .PDF 78 KB
7 stycznia 2019 1_2019 Wcześniejszy wykup Obligacji na okaziciela serii J .PDF 70 KB