Rubicon Partners

8 września 2021 28_2021 Zawarcie Aneksu do istotnej umowy przez Novavis Group S.A. .PDF 94 KB
3 września 2021 27_2021 Objęcie pakietu akcji w wyniku zawiązania spółki akcyjnej .PDF 88 KB
30 sierpnia 2021 26_2021 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 288 KB
30 sierpnia 2021 25_2021 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR .PDF 290 KB
30 sierpnia 2021 24_2021 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 288 KB
27 sierpnia 2021 22_2021 KOR Korekta numeracji raportu bieżącego 22/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 .PDF 82 KB
27 sierpnia 2021 22_2021 Zawarcie Memorandum of Understanding .PDF 82 KB
10 sierpnia 2021 22_2021 Zawarcie umów dzierżawy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A. .PDF 88 KB
21 lipca 2021 21_2021 Zawarcie Memorandum of Understanding .PDF 99 KB
5 lipca 2021 20_2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group S.A. w dniu 30 czerwca 2021r. .PDF 86 KB
30 czerwca 2021 19_2021 Powołanie rady nadzorczej .PDF 293 KB
30 czerwca 2021 18_2021 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group SA .PDF 342 KB
21 czerwca 2021 17_2021 Zawarcie umowy dzierżawy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A. .PDF 86 KB
8 czerwca 2021 16_2021 Zawarcie umowy przez spółkę zależną wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A. .PDF 86 KB
2 czerwca 2021 15_2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A. .PDF 95 KB
31 maja 2021 QSr1_2021 Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2021 roku .PDF 447 KB
28 maja 2021 14_2021 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 .PDF 88 KB
28 maja 2021 RS 2020 Skonsolidowany Raport Roczny 2020-korekta .PDF 2 MB
21 maja 2021 RS 2020 Skonsolidowany Raport Roczny 2020 .PDF 2 MB
19 maja 2021 13_2021 Informacja na temat terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok .PDF 82 KB
30 kwietnia 2021 R 2020 Raport Roczny 2020 .PDF 2 MB
23 kwietnia 2021 12_2021 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za 2020 rok .PDF 87 KB
31 marca 2021 11_2021 Zawiązanie Spółki w wyniku zawartego znaczącego porozumienia przez Novavis Group S.A. .PDF 85 KB
26 marca 2021 10_2021 Zawarcie Aneksu do istotnej umowy przez Novavis Group S.A. .PDF 85 KB
23 marca 2021 9_2021 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR .PDF 88 KB
23 marca 2021 8_2021 Rejestracja akcji serii C2 w KDPW .PDF 84 KB
5 marca 2021 7_2021 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę pośrednio zależną od Novavis Group S.A. .PDF 86 KB
23 lutego 2021 6_2021 Stanowisko Zarządu Novavis Group S.A. w sprawie ogłoszonego wezwania .PDF 93 KB
18 lutego 2021 5_2021 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę pośrednio zależną od Novavis Group S.A. .PDF 85 KB
17 lutego 2021 4_2021 Zawarcie znaczącego porozumienia przez Novavis Group S.A. .PDF 86 KB
8 lutego 2021 3_2021 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki .PDF 84 KB
2 lutego 2021 2_2021 KOR Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku – korekta raportu .PDF 84 KB
28 stycznia 2021 2_2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku .PDF 85 KB
8 stycznia 2021 1_2021 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR .PDF 88 KB