Rubicon Partners

27 listopada 2020 Q3_2020 Raport kwartalny Q3_2020 za 3 kwartał 2020 roku .PDF 1 MB
27 listopada 2020 71_2020 Zawarcie istotnej umowy przez Novavis Group S.A. .PDF 93 KB
20 listopada 2020 70_2020 Podpisanie Planu Połączenia przez spółkę zależną Novavis S.A. .PDF 89 KB
12 listopada 2020 69_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 89 KB
12 listopada 2020 68_2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR .PDF 88 KB
12 listopada 2020 67_2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR .PDF 87 KB
12 listopada 2020 66_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 88 KB
12 listopada 2020 65_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 87 KB
12 listopada 2020 64_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 88 KB
12 listopada 2020 63_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 89 KB
9 listopada 2020 62_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 89 KB
9 listopada 2020 61_2020 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu .PDF 176 KB
30 października 2020 60_2020 Złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka zależna od Novavis Group S.A. .PDF 89 KB
29 października 2020 59_2020 Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej istotnej dla działalności Novavis Group S.A. .PDF 89 KB
29 października 2020 58_2020 Zawarcie istotnej umowy przez Novavis Group S.A. .PDF 90 KB
22 października 2020 57_2020 Zawarcie umowy dzierżawy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A. .PDF 88 KB
20 października 2020 56_2020 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A. .PDF 85 KB
20 października 2020 55_2020 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A. .PDF 85 KB
20 października 2020 54_2020 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A. .PDF 85 KB
20 października 2020 53_2020 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę pośrednio zależną od Novavis Group S.A. .PDF 84 KB
19 października 2020 52_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 89 KB
19 października 2020 51_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 89 KB
19 października 2020 50_2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR .PDF 87 KB
14 października 2020 49_2020 Zakończenie subskrypcji akcji serii C2 .PDF 142 KB
6 października 2020 48_2020 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę pośrednio zależną od Novavis Group S.A. .PDF 85 KB
2 października 2020 47_2020 KOR Podpisanie Umów objęcia akcji Emitenta, zawarcie umów potrącenia oraz przeniesienie własności akcji Novavis SA na rzecz Emitenta – korekta raportu .PDF 92 KB
1 października 2020 47_2020 Podpisanie Umów objęcia akcji Emitenta, zawarcie umów potrącenia oraz przeniesienie własności akcji Novavis S.A. na rzecz Emitenta .PDF 90 KB
30 września 2020 P_2020 Raport półroczny 2020 .PDF 1 MB
29 września 2020 46_2020 Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta .PDF 82 KB
21 września 2020 45_2020 Rejestracja zmiany Statutu Emitenta .PDF 196 KB
21 września 2020 44_2020 Informacja o zarejestrowaniu spółek celowych .PDF 84 KB
7 września 2020 43_2020 Zawarcie umów pośrednictwa w nabyciu akcji spółki Novavis SA .PDF 122 KB
24 sierpnia 2020 42_2020 Zakończenie przeglądu opcji strategicznych Emitenta .PDF 293 KB
24 sierpnia 2020 41_2020 Zawarcie Umowy Inwestycyjnej .PDF 298 KB
20 sierpnia 2020 40_2020 Powołanie Członka Zarządu na wspólną kadencję .PDF 287 KB
14 sierpnia 2020 39_2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 14 sierpnia 2020r. .PDF 84 KB
14 sierpnia 2020 38_2020 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej .PDF 260 KB
14 sierpnia 2020 37_2020 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 241 KB
13 sierpnia 2020 36_2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej .PDF 82 KB
13 sierpnia 2020 35_2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej .PDF 82 KB
13 sierpnia 2020 34_2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej .PDF 83 KB
12 sierpnia 2020 33_2020 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i planowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Rubicon Partners SA za lata obrotowe 2020-2021 .PDF 82 KB
7 sierpnia 2020 32_2020 Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem .PDF 85 KB
18 lipca 2020 31_2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 86 KB
14 lipca 2020 30_2020 Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta .PDF 82 KB
10 lipca 2020 29_2020 Rejestracja akcji serii B2 w KDPW .PDF 84 KB
7 lipca 2020 28_2020 Zawarcie Term Sheet .PDF 136 KB
30 czerwca 2020 27_2020 Informacja do listu intencyjnego .PDF 89 KB
22 czerwca 2020 26_2020 Informacja do listu intencyjnego .PDF 82 KB
19 czerwca 2020 25_2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 18 czerwca 2020r. .PDF 81 KB
18 czerwca 2020 24_2020 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 249 KB
16 czerwca 2020 23_2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR .PDF 87 KB
16 czerwca 2020 22_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 85 KB
16 czerwca 2020 21_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 86 KB
16 czerwca 2020 20_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 87 KB
16 czerwca 2020 19_2020 Informacja do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 79 KB
11 czerwca 2020 18_2020 Rekomendacja zarządu Emitenta odnośnie odstąpienia od głosowania nad niektórymi uchwałami na Walnym Zgromadzeniu .PDF 83 KB
4 czerwca 2020 17_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej .PDF 76 KB
3 czerwca 2020 16_2020 Uzupełnienie do raportu bieżącego numer 12/2020 z dnia 22 maja 2020 r .PDF 148 KB
29 maja 2020 Q1_2020 Raport kwartalny Q1_2020 za I kwartał 2020 roku .PDF 473 KB
28 maja 2020 15_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 77 KB
28 maja 2020 14_2020 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 78 KB
27 maja 2020 13_2020 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu .PDF 146 KB
22 maja 2020 12_2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 81 KB
22 maja 2020 11_2020 Zawarcie listu intencyjnego .PDF 289 KB
22 maja 2020 10_2020 Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję .PDF 289 KB
14 maja 2020 9_2020 Szacunkowe wyniki za I kw. 2020 r. .PDF 71 KB
8 kwietnia 2020 R 2019 Raport Roczny 2019 .PDF 2 MB
27 marca 2020 8_2020 Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność .PDF 71 KB
13 marca 2020 7_2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR .PDF 74 KB
13 marca 2020 6_2020 Odmowa wpisu spółki do rejestru zarządzających ASI – decyzja KNF .PDF 70 KB
11 marca 2020 5_2020 Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii B2 .PDF 82 KB
9 marca 2020 4_2020 Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii B2 .PDF 70 KB
21 lutego 2020 3_2020 Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z emisją akcji serii B2 oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii B2 .PDF 73 KB
14 lutego 2020 2_2020 Informacja w zakresie rozpoczęcia prac związanych z emisją publiczną akcji z prawem poboru .PDF 71 KB
23 stycznia 2020 1_2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku .PDF 71 KB