Rubicon Partners

20 grudnia 2018 23_2018 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR .PDF 233 KB
18 grudnia 2018 22_2018 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR .PDF 1 MB
17 grudnia 2018 21_2018 Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J .PDF 80 KB
15 listopada 2018 20_2018 Zmiana adresu siedziby Spółki .PDF 76 KB
14 listopada 2018 QSr3_2018 Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2018r. .PDF 1 MB
25 października 2018 19_2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego .PDF 71 KB
30 września 2018 PSr 2018 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018r. .PDF 5 MB
28 września 2018 18_2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego .PDF 74 KB
27 września 2018 17_2018 Utworzenie odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości akcji spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA .PDF 103 KB
17 września 2018 16_2018 Komentarz Zarządu Rubicon Partners S.A. do artykułu Pulsu Biznesu pt. „Złoty biznes Briju i Rubicona pod sąd” autorstwa Dawida Tokarza opublikowanego w dniu 14 września 2018 roku .PDF
1 sierpnia 2018 15_2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego .PDF 70 KB
19 czerwca 2018 14_2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 19 czerwca 2018r. .PDF 72 KB
19 czerwca 2018 13_2018 Powołanie Rady Nadzorczej na następną kadencję .PDF 98 KB
19 czerwca 2018 12_2018 Uchwały podjęte na ZWZ Rubicon Partners SA .PDF 510 KB
30 maja 2018 QSr1_2018 Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2018r. .PDF 2 MB
23 maja 2018 11_2018 Zwołanie ZWZ Rubicon Partners SA .PDF 387 KB
22 maja 2018 10_2018 Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J .PDF 80 KB
22 maja 2018 9_2018 Powołanie Zarządu na nową kadencję .PDF 85 KB
26 marca 2018 _ Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok 2017 .PDF
23 marca 2018 _ Sprawozdanie finansowe za rok 2017 .PDF 5 MB
12 marca 2018 6_2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 12 marca 2018r. .PDF 76 KB
12 marca 2018 5_2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej .PDF 77 KB
12 marca 2018 4_2018 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 114 KB
27 lutego 2018 3_2018 Oddalenie wniosku o połączeniu spółek zależnych .PDF 70 KB
12 lutego 2018 2_2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 340 KB
8 stycznia 2018 1_2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku .PDF 78 KB