Rubicon Partners

29 grudnia 2017 31_2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej .PDF 74 KB
5 grudnia 2017 30_2017 Korekta do zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 78 KB
5 grudnia 2017 29_2017 Korekta do zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 79 KB
5 grudnia 2017 28_2017 Korekta do zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 80 KB
10 listopada 2017 QSr3_2017 Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2017r. .PDF 2 MB
9 listopada 2017 27_2017 Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych Emitenta .PDF 70 KB
28 września 2017 26_2017 Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J .PDF 76 KB
21 września 2017 25_2017 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 76 KB
21 września 2017 24_2017 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR i powiadomienie o transakcji o którym mowa w art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR .PDF 135 KB
21 września 2017 23_2017 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 76 KB
21 września 2017 22_2017 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 75 KB
14 września 2017 21_2017 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 76 KB
14 września 2017 20_2017 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR i powiadomienie w trybie art.19 MAR .PDF 133 KB
14 września 2017 19_2017 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 76 KB
14 września 2017 18_2017 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 77 KB
14 września 2017 17_2017 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 76 KB
14 września 2017 16_2017 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej .PDF 76 KB
31 sierpnia 2017 PSr_2017 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017r. .PDF 5 MB
24 sierpnia 2017 15_2017 Zamiar połączenia spółek zależnych .PDF 81 KB
31 lipca 2017 14_2017 Wykup części wartości nominalnej Obligacji Serii J .PDF 72 KB
21 lipca 2017 13_2017 Zmiana i wybór biegłego rewidenta na rok 2017 i 2018 .PDF 81 KB
30 czerwca 2017 12_2017 Umowa Inwestycyjna zawarta przez spółkę zależną – nieustalenie przez strony warunków inwestycji .PDF 77 KB
17 maja 2017 11_2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 17 maja 2017 roku .PDF 72 KB
17 maja 2017 10_2017 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 103 KB
17 maja 2017 9_2017 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 77 KB
17 maja 2017 8_2017 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 76 KB
12 maja 2017 QSr1_2017 Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2017r. .PDF 2 MB
18 kwietnia 2017 6_2017 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA .PDF 109 KB
18 kwietnia 2017 5_2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 87 KB
11 kwietnia 2017 4_2017 Wybór biegłego rewidenta na rok 2017 .PDF 74 KB
4 kwietnia 2017 3_2017 Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J .PDF 77 KB
24 marca 2017 _ Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok 2016 .PDF 5 MB
24 marca 2017 _ Sprawozdanie jednostkowe za rok 2016 .PDF 4 MB
23 marca 2017 _ Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok 2017 .PDF
27 lutego 2017 2_2017 Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej przez Spółkę zależną od Emitenta .PDF 71 KB
18 stycznia 2017 1_2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku .PDF 74 KB