Rubicon Partners

27 grudnia 2016 46_2016_KOR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 7 grudnia 2016r.- korekta raportu bieżącego nr 46/2016 .PDF 74 KB
27 grudnia 2016 44_2016_KOR Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA – uzupełnienie .PDF 80 KB
21 grudnia 2016 48_2016 Rozliczenie umowy pożyczki papierów wartościowych .PDF 75 KB
21 grudnia 2016 47_2016 Wcześniejszy wykup Obligacji na okaziciela serii I .PDF 69 KB
8 grudnia 2016 46_2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 7 grudnia 2016r. .PDF 72 KB
7 grudnia 2016 45_2016 Powołanie Członka Rady Nadzorczej .PDF 82 KB
7 grudnia 2016 44_2016 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 78 KB
7 grudnia 2016 43_2016 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 77 KB
7 grudnia 2016 42_2016 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 76 KB
6 grudnia 2016 41_2016 Oddalenie apelacji akcjonariusza z powództwa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia Spółki RUBICON PARTNERS SA z dnia 4 marca 2013 r. i 7 października 2013 r. oraz likwidacji Spółki .PDF 73 KB
30 listopada 2016 40_2016 Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Emitenta .PDF 80 KB
14 listopada 2016 QSr3_2016 Skonsolidowany raport kwartalny za QSr za III kwartał 2016r. .PDF 2 MB
10 listopada 2016 39_2016 Projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners SA .PDF 84 KB
10 listopada 2016 38_2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 86 KB
8 listopada 2016 37_2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej .PDF 70 KB
20 października 2016 36_2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 17 października 2016r. .PDF 72 KB
18 października 2016 35_2016 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 78 KB
18 października 2016 34_2016 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 77 KB
17 października 2016 33_2016 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 78 KB
6 października 2016 32_2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej .PDF 70 KB
20 września 2016 31_2016 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners SA .PDF 82 KB
20 września 2016 30_2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 86 KB
30 sierpnia 2016 29_2016 Zmiana warunków emisji Obligacji Serii I .PDF 73 KB
28 sierpnia 2016 GK_RP_2016 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016 r. .PDF
11 lipca 2016 28_2016 Wybór biegłego rewidenta na rok 2016 .PDF 83 KB
23 czerwca 2016 27_2016 Rejestracja w depozycie papierów wartościowych KDPW obligacji na okaziciela serii J spółki Rubicon Partners S.A. .PDF 74 KB
16 czerwca 2016 26_2016 Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J .PDF 73 KB
30 maja 2016 25_2016 Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii J .PDF 71 KB
19 maja 2016 24_2016 Zmiana warunków emisji obligacji serii J .PDF 73 KB
17 maja 2016 23_2016 Zbycie znacznych aktywów przez spółkę zależną .PDF 76 KB
13 maja 2016 QSr1_2016 Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2016 r. .PDF 2 MB
9 maja 2016 22_2016 Rejestracja w depozycie papierów wartościowych KDPW obligacji na okaziciela serii I spółki Rubicon Partners S.A. .PDF 82 KB
21 kwietnia 2016 21_2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners S.A. w dniu 21 kwietnia 2016 r. .PDF 78 KB
21 kwietnia 2016 20_2016 Zawiadomienie na podstawie art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych .PDF 77 KB
21 kwietnia 2016 19_2016 Powołanie Członka Rady Nadzorczej .PDF 78 KB
21 kwietnia 2016 18_2016 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners S.A. .PDF 392 KB
21 kwietnia 2016 17_2016 Ustanowienie zabezpieczeń dla Obligacji serii J .PDF 87 KB
15 kwietnia 2016 16_2016 Powołanie Zarządu na następną kadencję .PDF 79 KB
14 kwietnia 2016 15_2016 Przydział obligacji na okaziciela serii J .PDF 71 KB
14 kwietnia 2016 14_2016 Przydział obligacji na okaziciela serii I .PDF 71 KB
14 kwietnia 2016 13_2016 Wykup obligacji na okaziciela serii H .PDF 71 KB
13 kwietnia 2016 12_2016_KOR Emisja obligacji serii J – korekta oraz uzupełnienie raportu .PDF 93 KB
12 kwietnia 2016 12_2016 Emisja obligacji serii J .PDF 92 KB
12 kwietnia 2016 11_2016 Emisja obligacji serii I .PDF 85 KB
31 marca 2016 _ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015r. .PDF
31 marca 2016 _ Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015r. .PDF 5 MB
30 marca 2016 10_2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej .PDF 71 KB
25 marca 2016 8K_2016 Zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners S.A. – korekta RB 8/2016 .PDF 89 KB
25 marca 2016 9_2016 Projekt uchwały na ZWZ Rubicon Partners S.A. .PDF 147 KB
25 marca 2016 8_2016 Zwołanie ZWZ Rubicon Partners S.A. .PDF 88 KB
24 lutego 2016 6_2016 Objęcie udziałów przez spółkę zależną .PDF 78 KB
24 lutego 2016 5_2016 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną .PDF 78 KB
24 lutego 2016 4_2016 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną – umowa inwestycyjna .PDF 80 KB
23 lutego 2016 3_2016 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną .PDF 78 KB
1 lutego 2016 2_2016 Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej .PDF 72 KB
15 stycznia 2016 1_2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku .PDF 74 KB