Rubicon Partners

27 listopada 2014 69_2014 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach .PDF 76 KB
14 listopada 2014 3_2014 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. .PDF 1 MB
14 listopada 2014 68_2014 Zawarcie znaczącej umowy .PDF 76 KB
16 października 2014 66_2014 Zawarcie znaczącej umowy .PDF 77 KB
16 października 2014 67_2014 Rezygnacja Prezesa Zarządu .PDF 75 KB
30 września 2014 65_2014 Zawarcie znaczącej umowy .PDF 76 KB
28 sierpnia 2014 _ Skonsolidowany rozszerzony raport za pierwsze półrocze 2014 r. .PDF 4 MB
18 sierpnia 2014 64_2014 Nowa strategia Rubicon Partners S.A. .PDF 81 KB
9 lipca 2014 63_2014 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach .PDF 78 KB
9 lipca 2014 62_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
8 lipca 2014 61_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
7 lipca 2014 60_2014 Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej .PDF 79 KB
4 lipca 2014 59_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
18 czerwca 2014 58_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
18 czerwca 2014  57_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
17 czerwca 2014 55_2014 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 197 KB
17 czerwca 2014 56_2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .PDF 77 KB
16 czerwca 2014 53(54)_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
16 czerwca 2014  54_2014 korekta numeracji raportów .PDF 73 KB
13 czerwca 2014  53_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
12 czerwca 2014  52_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
12 czerwca 2014 51_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
5 czerwca 2014  50_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
4 czerwca 2014  49_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
3 czerwca 2014  48_2014 Informacja o transakcjach osób majacych dostep do informacji poufnych .PDF 74 KB
2 czerwca 2014  47_2014 Informacja o transakcjach osób majacych dostep do informacji poufnych .PDF 73 KB
30 maja 2014  46_2014 Informacja o transakcjach osób majacych dostep do informacji poufnych .PDF 74 KB
27 maja 2014 45_2014 Informacja o transakcjach osób majacych dostep do informacji poufnych .PDF 80 KB
26 maja 2014  44_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
22 maja 2014 39_2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 90 KB
22 maja 2014 40_2014 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA .PDF 107 KB
22 maja 2014 41_2014 Rozwiązanie Umowy z Animatorem Rynku .PDF 73 KB
22 maja 2014 42_2014 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży akcji .PDF 77 KB
22 maja 2014 43_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
21 maja 2014 37_2014 Wybór biegłego rewidenta na rok 2014 .PDF 77 KB
21 maja 2014 38_2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
16 maja 2014 36_2014 Spełnienie się warunku zawieszającego zawartej warunkowej znaczącej umowy oraz przedwstępnej umowy .PDF 76 KB
14 maja 2014 _ Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. .PDF 922 KB
14 maja 2014 35_2014 Komentarz Zarządu do wyników za I kwartał 2014 roku .PDF 79 KB
9 maja 2014 34_2014 Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej znaczącej umowy oraz przedwstępnej umowy sprzedaży akcji .PDF 82 KB
6 maja 2014 33_2014 Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych KDPW obligacji na okaziciela serii G Rubicon Partners SA .PDF 73 KB
18 kwietnia 2014 31_2014 Wydanie imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii H .PDF 74 KB
18 kwietnia 2014 32_2014 Powołanie Prezesa Zarządu .PDF 76 KB
17 kwietnia 2014 29_2014 Wczesniejszy wykup obligacji serii F .PDF 80 KB
17 kwietnia 2014 30_2014 Emisja i przydział obligacji serii G .PDF 93 KB
8 kwietnia 2014 28_2014 Zbycie aktywów o znacznej wartości  .PDF 78 KB
7 kwietnia 2014 26_2014 Wydłużenie terminu zawieszenia obrotu akcjami Rubicon Partners S.A. w związku z ich scaleniem .PDF 74 KB
7 kwietnia 2014 27_2014 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji – zmiana dnia wymiany akcji .PDF 74 KB
1 kwietnia 2014 24_2014 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2013 roku .PDF 145 KB
1 kwietnia 2014 25_2014 Zbycie aktywów o znacznej wartości .PDF 78 KB
31 marca 2014 23_2014 Nabycie aktywów o znacznej wartości .PDF 78 KB
31 marca 2014 23_2014K Nabycie aktywów o znacznej wartości – korekta raportu nr 23/2014 .PDF 73 KB
28 marca 2014 19_2014 Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27 marca 2014 roku .PDF 75 KB
28 marca 2014 20_2014 Nabycie aktywów o znacznej wartości .PDF 78 KB
28 marca 2014 21_2014 Zawarcie umów objęcia akcji spółki PEPEES SA przez spółkę zależną Rubicon Partners Corporate Finance SA .PDF 78 KB
28 marca 2014 22_2014 Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną .PDF 78 KB
27 marca 2014 18_2014 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji .PDF 75 KB
21 marca 2014 _ Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. .PDF
21 marca 2014 _ Raport roczny za rok 2013 r. .PDF 5 MB
20 marca 2014 16_2014 Zawarcie znaczącej umowy .PDF 78 KB
20 marca 2014 17_2014 Powołanie Członków Zarządu na następną wspólną kadencję .PDF 82 KB
18 marca 2014 15_2014 Zawieszenie obrotu akcjami Rubicon Partners S.A. w związku z ich scaleniem .PDF 75 KB
14 marca 2014 14_2013 Złożenie wniosków o scalenie akcji i zawieszenie notowań .PDF 75 KB
13 marca 2014 13_2014 Rejestracja scalenia akcji Spółki oraz zmian w statucie Spółki .PDF 79 KB
6 marca 2014 11_2014 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 98 KB
6 marca 2014 12_2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym .PDF 80 KB
26 lutego 2014 10_2014 Uchwała Zarządu GPW w Warszawie SA, w sprawie dopuszczenia .PDF 72 KB
20 lutego 2014 9_2014 Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji zwykłych na okaziciela serii H .PDF 78 KB
5 lutego 2014 7_2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 93 KB
5 lutego 2014 8_2014 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA .PDF 99 KB
4 lutego 2014  4_2014  Zawarcie umowy objęcia akcji  .PDF 73 KB
4 lutego 2014  5_2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii H w ramach kapitału warunkowego  .PDF 79 KB
4 lutego 2014  6_2014 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RUBICON PARTNERS SA w związku z wydaniem akcji serii H  .PDF 75 KB
20 stycznia 2014  3_2014 Stanowisko Zarządu w odniesieniu do wniesionego powództwa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia Spółki RUBICON PARTNERS SA z dnia 4 marca 2013 r. i 7 października 2013 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2014 .PDF 75 KB
15 stycznia 2014 2_2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku. .PDF 69 KB
5 stycznia 2014 _ Wybrane dane finansowe 2013 .EXE 22 KB
2 stycznia 2014 1_2014  Oświadczenie o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .PDF 287 KB