Rubicon Partners

28 grudnia 2011 110_2011 Objęcie oraz sprzedaż obligacji zwykłych imiennych Spółki Vistula Group S.A. .PDF 77 KB
28 grudnia 2011 110_2011 Objęcie oraz sprzedaż obligacji zwykłych imiennych Spółki Vistula Group S.A. .PDF 77 KB
27 grudnia 2011 109_2011 Oprocentowanie obligacji serii C1 dla drugiego okresu odsetkowego .PDF 73 KB
22 grudnia 2011 108_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 54 KB
21 grudnia 2011 107_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
20 grudnia 2011 106_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
19 grudnia 2011 105_2011 Propozycja uchwały na NWZ GINO ROSSI S.A. .PDF 2 MB
15 grudnia 2011 104_2011 Zmiana stanu posiadania .PDF 75 KB
2 grudnia 2011 103_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
30 listopada 2011 102_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
29 listopada 2011 101_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
16 listopada 2011 99_2011 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej .PDF 611 KB
16 listopada 2011 100_2011 Odstąpienie od zawartej Umowy Przedwstępnej .PDF 379 KB
14 listopada 2011 Skonsolidowany raport kwartalny na III kwartał 2011 r. .PDF 1 MB
3 listopada 2011 98_2011 Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej .PDF 701 KB
24 października 2011 97_2011 Oprocentowanie obligacji serii B dla trzeciego okresu odsetkowego .PDF 193 KB
13 października 2011 95_2011 Uchwała Zarządu GPW oraz Zarządu BondSpot w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji serii C1 Rubicon Partners NFI S.A. .PDF 389 KB
13 października 2011 96_2011 Animator Rynku obligacji na okaziciela serii C1 .PDF 265 KB
10 października 2011 94_2011 Uchwała Zarządu GPW oraz Zarządu BondSpot w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1 Rubicon Partners NFI S.A. – korekta .PDF 244 KB
7 października 2011 94_2011 Uchwała Zarządu GPW oraz Zarządu BondSpot w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1 Rubicon Partners NFI S.A. .PDF 358 KB
6 października 2011 93_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 212 KB
4 października 2011 91_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 212 KB
4 października 2011 92_2011 Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej .PDF 273 KB
30 września 2011 90_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 212 KB
28 września 2011 88_2011 Informacja o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych KDPW obligacji na okaziciela serii C1 Rubicon Partners NFI S.A. .PDF 55 KB
28 września 2011 89_2011 Spełnienie warunków Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów zawartej dnia 02 września 2011 roku .PDF 57 KB
26 września 2011 87_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 213 KB
23 września 2011 86_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 213 KB
16 września 2011 83_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 212 KB
16 września 2011 84_2011 Złożenie przez Spółkę Rubicon Partners NFI S.A. projektu warunkowej umowy w sprawie sprzedaży udziałów PPH PREFABET Bielsko-Biała Sp. z o.o. – negocjacje .PDF 245 KB
16 września 2011 85_2011 Przydział obligacji .PDF 288 KB
15 września 2011 81_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 211 KB
15 września 2011 82_2011 Wykup i umorzenie obligacji serii A Funduszu .PDF 349 KB
14 września 2011 80_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 211 KB
13 września 2011 78_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 212 KB
13 września 2011 79_2011 Zmiana Uchwały Zarządu dotyczącej emisji obligacji .PDF 359 KB
12 września 2011 77_2011 Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji .PDF 1 MB
9 września 2011 76_2011 Zawarcie Aneksu do znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów z dnia 02 września 2011 r. .PDF 420 KB
7 września 2011 73_2011 Powołanie Członka Rady Nadzorczej – korekta raportu nr 73/2011 .PDF 252 KB
7 września 2011 74_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 211 KB
7 września 2011 75_2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 6 września 2011 r. .PDF 372 KB
6 września 2011 71_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 211 KB
6 września 2011 72_2011 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners NFI S.A. .PDF 4 MB
6 września 2011 73_2011 Powołanie Członka Rady Nadzorczej .PDF 445 KB
5 września 2011 70_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 256 KB
3 września 2011 69_2011 Zawarcie znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów .PDF 481 KB
2 września 2011 68_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 212 KB
31 sierpnia 2011 Skonsolidowany rozszerzony raport za pierwsze półrocze 2011 .PDF 3 MB
24 sierpnia 2011 67_2011 Wykonanie umów dotyczących inwestycji Funduszu w Reinhold Polska AB .PDF 60 KB
9 sierpnia 2011 65_2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners NFI S.A. .PDF 2 MB
9 sierpnia 2011 66_2011 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI S.A. z siedzibą w Warszawie .PDF 5 MB
5 sierpnia 2011 64_2011 Złożenie przez Spółkę Rubicon Partners NFI S.A. wiążących warunków transakcji w sprawie sprzedaży udziałów PPH PREFABET Bielsko-Biała Sp. z o.o. .PDF 214 KB
29 lipca 2011 63_2011 Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego zawartego Porozumienia do Umowy Inwestycyjnej .PDF 625 KB
26 lipca 2011 62_2011 Zawarcie Porozumienia do Umowy Inwestycyjnej oraz zawarcie Umowy Sprzedaży .PDF 2 MB
25 lipca 2011 61_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 210 KB
22 lipca 2011 58_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 211 KB
22 lipca 2011 59_2011 Oprocentowanie obligacji serii B dla drugiego okresu odsetkowego .PDF 193 KB
22 lipca 2011 60_2011 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego spółki zależnej Rubicon Partners NFI S.A. .PDF 241 KB
21 lipca 2011 56_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 210 KB
21 lipca 2011 57_2011 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Egzo Sp. z o.o. oraz zawarcie umowy objęcia akcji Liberty Group S.A. .PDF 442 KB
4 lipca 2011 55_2011 Uzupełnienie raportu 54/2011 – Zawarcie znaczącej umowy – zbycie aktywów o znacznej wartości .PDF 56 KB
1 lipca 2011 53_2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 30 czerwca 2011r. .PDF 372 KB
1 lipca 2011 54_2011 Zawarcie znaczącej umowy -zbycie aktywów o znacznej wartośći .PDF 495 KB
30 czerwca 2011 52_2011 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners NFI SA .PDF 3 MB
27 czerwca 2011 51_2011 Realizacja zawartej Umowy Inwestycyjnej .PDF 334 KB
17 czerwca 2011 50_2011 Złożenie przez spółkę Rubicon Partners NFI SA wiążących warunków umowy w sprawie sprzedaży udziałów PPH PREFABET Bielsko-Biała Sp. z o.o. .PDF 203 KB
15 czerwca 2011 49_2011 Oprocentowanie obligacji serii A dla czwartego okresu odsetkowego .PDF 54 KB
9 czerwca 2011 48_2011 Uchwała Zarządu GPW oraz Zarządu BondSpot w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji serii B Rubicon Partners NFI SA .PDF 421 KB
8 czerwca 2011 47_2011 Rejestracja obligacji w KDPW .PDF 228 KB
7 czerwca 2011 46_2011 Uchwała Zarządu GPW oraz Zarządu BondSpot w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji zamiennych serii B spółki Rubicon Partners NFI S.A. .PDF 358 KB
3 czerwca 2011 43_2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners NFI S.A. .PDF 1 MB
3 czerwca 2011 44_2011 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI S.A. .PDF 4 MB
3 czerwca 2011 45_2011 Uzupełnienie raportu 30/2011 dotyczącego emisji obligacji zamiennych .PDF 340 KB
31 maja 2011 42_2011 Zawarcie znaczących umów – realizacja etapów zawartej Umowy Inwestycyjnej .PDF 387 KB
30 maja 2011 40_2011 Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010 .PDF 3 MB
30 maja 2011 41_2011 Wybór biegłego rewidenta .PDF 325 KB
25 maja 2011 39_2011 Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorców .PDF 56 KB
24 maja 2011 37_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 54 KB
24 maja 2011 38_2011 Zawarcie Umowy Inwestycyjnej .PDF 57 KB
19 maja 2011 36_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 54 KB
16 maja 2011 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. .PDF
16 maja 2011 35_2011 Zawarcie znaczącej umowy – zbycie aktywów o znacznej wartości .PDF 608 KB
13 maja 2011 34_2011 Dopuszczenie do negocjacji spółki Rubicon Partners NFI SA w sprawie sprzedaży udziałów PPH PREFABET Bielsko-Biała Sp. z o.o. .PDF 308 KB
12 maja 2011 33_2011 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej .PDF 292 KB
10 maja 2011 30_2011 Korekta do raportu z dn.19.04.2011 – Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych .PDF 198 KB
7 maja 2011 32_2011 Przyjęcie obligacji serii B na okaziciela do depozytu papierów wartościowych KDPW .PDF 377 KB
26 kwietnia 2011 31_2011 Przydział obligacji zamiennych .PDF 287 KB
19 kwietnia 2011 30_2011 Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych .PDF 85 KB
15 kwietnia 2011 29_2011 Zmiana stanu posiadania .PDF
13 kwietnia 2011 28_2011 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego .PDF 262 KB
8 kwietnia 2011 27_2011 Rejestracja zmian w KRS .PDF 314 KB
7 kwietnia 2011 26_2011 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku .PDF 900 KB
5 kwietnia 2011 25_2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 226 KB
4 kwietnia 2011 23_2011 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie .PDF
4 kwietnia 2011 24_2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 4 kwietnia 2011 r. .PDF 368 KB
1 kwietnia 2011 22_2011 Rozwiązanie umowy inwestycyjnej .PDF 54 KB
30 marca 2011 20_2011 Zmiana stanu posiadania .PDF 72 KB
30 marca 2011 21_2011 Zawarcie Umowy o limit wierzytelności .PDF 60 KB
25 marca 2011 19_2011 Zmiana nazwy spółki zależnej .PDF 71 KB
23 marca 2011 17_2011 Zawiązanie spółki DTP Spółka Akcyjna .PDF 55 KB
23 marca 2011 18_2011 Wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego spółki zależnej RP NFI SA .PDF 55 KB
21 marca 2011 Skonsolidowany raport roczny za rok 2010 .PDF 4 MB
21 marca 2011 Raport roczny za rok 2010 .PDF 4 MB
21 marca 2011 15_2011 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia Beskidzkiego Biura Consultingowego SA z ABS Investment SA .PDF 57 KB
21 marca 2011 16_2011 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej .PDF 60 KB
18 marca 2011 13_2011 Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej. .PDF 87 KB
18 marca 2011 14_2011 Zakończenie współpracy z Panem Dawidem Sukaczem .PDF 54 KB
15 marca 2011 12_2011 Oprocentowanie obligacji serii A dla trzeciego okresu odsetkowego .PDF 55 KB
7 marca 2011 10_2011 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Rubicon Partners NFI S.A. na dzień 04.04.2011 r. .PDF 108 KB
7 marca 2011 11_2011 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie .PDF 219 KB
1 marca 2011 9_2011 Kandydaci do Rady Nadzorzcej spółki Zastal S.A. .PDF 55 KB
16 lutego 2011 8_2011 Informacja o szacowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej za rok 2010 .PDF 56 KB
10 lutego 2011 7_2011 Korekta śródrocznego skonsolidowanego raportu kwartalnego za Q3 2010 r. .PDF 484 KB
8 lutego 2011 6_2011 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotycząca spółki zależnej .PDF 55 KB
31 stycznia 2011 5_2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku .PDF 57 KB
17 stycznia 2011 4_2011 Powołane Członka Zarządu Funduszu .PDF 57 KB
11 stycznia 2011 3_2011 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie z dnia 29 lipca 2005 r. .PDF 54 KB
10 stycznia 2011 2_2011 Zmiana stanu posiadania .PDF 53 KB
5 stycznia 2011 Wybrane dane finansowe 2010 .EXE 22 KB
4 stycznia 2011 1_2011 Zmiana stanu posiadania .PDF 53 KB