Rubicon Partners

24 grudnia 2010 103_2010 Zawarcie umowy inwestycyjnej .PDF 65 KB
24 grudnia 2010 103_2010 Zawarcie umowy inwestycyjnej .PDF 65 KB
15 grudnia 2010 102_2010 Zmiana stanu posiadania .PDF 54 KB
24 listopada 2010 102_2010 Zmiana stanu posiadania .PDF 56 KB
23 listopada 2010 101_2010 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie z dnia 29 lipca 2005 r. .PDF 53 KB
16 listopada 2010 100_2010 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie z dnia 29 lipca 2005 r. .PDF 53 KB
15 listopada 2010 99_2010 Odstąpienie od negocjacji, ujawnienie opóźnionej informacji poufnej .PDF 55 KB
10 listopada 2010 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 r. .PDF 3 MB
5 listopada 2010 97_2010 Zmiana stanu posiadania .PDF 52 KB
5 listopada 2010 98_2010 Informacja o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą .PDF 52 KB
5 listopada 2010 96_2010 Zmiana stanu posiadania .PDF 69 KB
2 listopada 2010 Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2010 roku .PDF
29 października 2010 95_2010 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2010 r. .PDF 69 KB
19 października 2010 94_2010 Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania od Członka Zarządu Funduszu i osoby blisko związanej .PDF 57 KB
11 października 2010 93_2010 Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań dla obligacji serii A Rubicon Partners NFI S.A. .PDF 72 KB
8 października 2010 92_2010 Informacja o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii A Rubicon Partners NFI S.A. .PDF 69 KB
30 września 2010 91_2010 Informacja o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych KDPW obligacji na okaziciela serii A Funduszu .PDF 68 KB
22 września 2010 90_2010 Umowa podpisana przez spółkę zależną .PDF 67 KB
17 września 2010 89_2010 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 września 2010 r. .PDF 69 KB
15 września 2010 88_2010 Uchwała Zarządu dotycząca przydziału obligacji .PDF 70 KB
9 września 2010 86_2010 Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości – rozliczenie umowy pożyczki akcji MIRBUD S,A. .PDF 68 KB
9 września 2010 87_2010 Zawiadomienie otrzymanie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. .PDF 68 KB
8 września 2010 85_2010 Zmiana uchwały Zarządu dotyczącej obligacji .PDF 73 KB
7 września 2010 84_2010 Zbycie aktywów .PDF 68 KB
2 września 2010 83_2010 Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji .PDF 76 KB
31 sierpnia 2010 Skonsolidowany rozszerzony raport za pierwsze półrocze 2010 .PDF 85 KB
31 sierpnia 2010 82_2010 Zawiadomienie otrzymanie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. .PDF 70 KB
27 sierpnia 2010 81_2010 Zmiana stanu posiadania .PDF 70 KB
24 sierpnia 2010 78_2010 Informacja o bieżących wynikach finansowych .PDF 67 KB
24 sierpnia 2010 79_2010 Umowa podpisana przez spółkę zależną .PDF 68 KB
24 sierpnia 2010 80_2010 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z dnia 27 stycznia 2010 r. .PDF 69 KB
20 sierpnia 2010 77_2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners NFI S,A,, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2010 r. .PDF 70 KB
18 sierpnia 2010 74_2010 Uchwały podjęte na WZ Funduszu w dniu 18 sierpnia 2010 r. .PDF 79 KB
18 sierpnia 2010 75_2010 Zmiana stanu posiadania .PDF 73 KB
18 sierpnia 2010 76_2010 Podpisanie umowy ze spółką zależną .PDF 68 KB
12 sierpnia 2010 73_2010 Zmiana stanu posiadania .PDF 69 KB
12 sierpnia 2010 72_2010 Zmiana stanu posiadania .PDF 70 KB
9 sierpnia 2010 70_2010 Wpis spółki zależnej do rejestru doradców podatkowych .PDF 66 KB
9 sierpnia 2010 71_2010 Rejestracja kapitału docelowego Funduszu .PDF 67 KB
27 lipca 2010 69_2010 Zbycie akcji MIRBUD S.A. .PDF 68 KB
23 lipca 2010 67_2010 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Funduszu na dzień 18.08.2010 r. .PDF 80 KB
23 lipca 2010 68_2010 Projekty uchwał na NWZ Funduszu na dzień 18.08.2010 r. .PDF 75 KB
16 lipca 2010 66_2010 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta .PDF 35 KB
12 lipca 2010 65_2010 Wybór biegłego rewidenta .PDF 67 KB
8 lipca 2010 64_2010 Rozwiązanie umowy opcji .PDF 66 KB
30 czerwca 2010 60_2010 Informacja o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą .PDF 44 KB
30 czerwca 2010 61_2010 Zmiana stanu posiadania .PDF 71 KB
30 czerwca 2010 62_2010 Oświadczenia Zarządu Rubicon Partners NFI S.A. .PDF 48 KB
30 czerwca 2010 63_2010 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z dnia 27 stycznia 2010 r. .PDF 44 KB
11 czerwca 2010 59_2010 Umowy dotyczące akcji Beskidzkiego Domu Maklerskiego SA .PDF 60 KB
9 czerwca 2010 58_2010 Zmiana stanu posiadania .PDF 72 KB
7 czerwca 2010 57_2010 Rejestracja w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii F .PDF 54 KB
1 czerwca 2010 54_2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners NFI SA które odbyło się w dniu 27 maja 2010r. .PDF 56 KB
1 czerwca 2010 55_2010 Podpisanie umowy przez spółkę zależną .PDF 55 KB
1 czerwca 2010 56_2010 Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F .PDF 57 KB
27 maja 2010 53_2010 Uchwały podjęte na ZWZ Funduszu w dniu 27 maja 2010r. .PDF 119 KB
25 maja 2010 52_2010 Aktualizacja informacji o Członku Rady Nadzorczej RP NFI SA .PDF 54 KB
19 maja 2010 49_2010 Informacja o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Funduszu .PDF 56 KB
14 maja 2010 I kwartał 2010 roku .PDF 101 KB
14 maja 2010 45_2010 Uchwały podjęte na drugiej części NWZA Rubicon Partners NFI SA z dnia 15 kwietnia 2010, które odbyło się po przerwie w dniu 14 maja 2010 .PDF 124 KB
14 maja 2010 46_2010 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu .PDF 55 KB
14 maja 2010 47_2010 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu – oświadczenie .PDF 54 KB
11 maja 2010 44_2010 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 33/2010, dotyczącego treści uchwał podjętych na NWZA w dniu 15 kwietnia 2010r. .PDF 63 KB
6 maja 2010 43_2010 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną .PDF 55 KB
4 maja 2010 42_2010 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2010r. .PDF 69 KB
30 kwietnia 2010 40_2010 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Funduszu na dzień 27 maja 2010r. .PDF 74 KB
30 kwietnia 2010 41_2010 Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 27.05.2010r. wraz z uzasadnieniami .PDF 120 KB
29 kwietnia 2010 37_2010 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Rubicon Partners NFI SA w drodze emisji akcji serii F .PDF 56 KB
20 kwietnia 2010 36_2010 Umowy podpisane przez spółkę zależną – projekty na rynku New Connect .PDF 55 KB
8 kwietnia 2010 31_2010 Zakończenie subskrypcji akcji serii F .PDF 60 KB
8 kwietnia 2010 32_2010 Zawarcie umowy lock-upu .PDF 54 KB
31 marca 2010 28_2010 Rekomendacja Zarządu dotycząca projektu uchwały Walnego Zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego .PDF 57 KB
31 marca 2010 29_2010 Informacja o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą .PDF 55 KB
30 marca 2010 27_2010 Podpisanie umowy przez spółkę zależną .PDF 56 KB
29 marca 2010 25_2010 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z dnia 27 stycznia 2010 r. .PDF 54 KB
29 marca 2010 26_2010 Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych .PDF 67 KB
22 marca 2010 Skonsolidowany raport roczny za rok 2009 .PDF
22 marca 2010 Raport roczny za rok 2009 .PDF
22 marca 2010 23_2010 Komentarz Zarządu do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 kwietnia 2010 r. .PDF 60 KB
19 marca 2010 21_2010 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Funduszu na dzień 15.04.2010 .PDF 60 KB
19 marca 2010 22_2010 Projekty uchwał NWZA Funduszu zwołanego na dzień 15.04.2010 .PDF 119 KB
12 marca 2010 19_2010 Rejestracja w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii E .PDF 43 KB
12 marca 2010 20_2010 Zawarcie umowy najmu .PDF 44 KB
11 marca 2010 18_2010 Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E .PDF 45 KB
10 marca 2010 17_2010 Zmiana stanu posiadania .PDF 73 KB
26 lutego 2010 15_2010 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. .PDF 43 KB
25 lutego 2010 14_2010 Informacja o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Funduszu .PDF 45 KB
23 lutego 2010 13_2010 Zmiana stanu posiadania .PDF 73 KB
9 lutego 2010 12_2010 Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej .PDF 43 KB
8 lutego 2010 11_2010 Korekta raportu bieżącego nr 7/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. .PDF 43 KB
29 stycznia 2010 10_2010 Zbycie znacznego pakietu akcji .PDF 72 KB
28 stycznia 2010 8_2010 Nabycie znacznych aktywów .PDF 45 KB
28 stycznia 2010 9_2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 r. .PDF 46 KB
22 stycznia 2010 6_2010 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Rubicon Partners NFI SA w drodze emisji akcji serii E .PDF 44 KB
18 stycznia 2010 4_2010 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 87/2009, dotyczącego treści uchwał NWZ Funduszu z dnia 30 listopada 2009r. .PDF 175 KB
18 stycznia 2010 5_2010 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 89/2009 zawierającego wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Funduszu w dniu 30 listopada 2009r. .PDF 48 KB
14 stycznia 2010 3_2010 Udzielenie prokury .PDF 44 KB
8 stycznia 2010 1_2010 Zmiana uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy .PDF 54 KB
8 stycznia 2010 2_2010 Zakończenie subskrypcji akcji serii E .PDF 49 KB