Rubicon Partners

23 grudnia 2009 94_2009 Nabycie aktywów znacznej wartości .PDF 45 KB
23 grudnia 2009 95_2009 Zmiana firmy emitenta .PDF 69 KB
7 grudnia 2009 91_2009 Powołanie Członków Zarządu Funduszu .PDF 49 KB
7 grudnia 2009 92_2009 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Funduszu .PDF 43 KB
7 grudnia 2009 93_2009 Powołanie Komitetu Audytu .PDF 44 KB
2 grudnia 2009 90_2009 Złożenie zawiadomienia o zamiarze nabycia akcji Beskidzkiego Domu Maklerskiego .PDF 43 KB
30 listopada 2009 86_2009 Rezygnacja z funkcji członków Rady Nadzorczej .PDF 42 KB
30 listopada 2009 87_2009 Treść uchwał podjętych na NWZA V NFI Victoria S.A. .PDF 52 KB
30 listopada 2009 88_2009 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Funduszu .PDF 56 KB
30 listopada 2009 89_2009 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy V NFI Victoria SA w dniu 30 listopada 2009 r. .PDF 43 KB
25 listopada 2009 83_2009 List intencyjny z Beskidzkim Domem Maklerskim – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej .PDF 48 KB
25 listopada 2009 85_2009 Zawarcie znaczących umów .PDF 50 KB
10 listopada 2009 82_2009 Rejestracja w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D .PDF 43 KB
9 listopada 2009 81_2009 Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D .PDF 44 KB
5 listopada 2009 79_2009 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego .PDF 70 KB
5 listopada 2009 80_2009 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 76/2009 .PDF 62 KB
4 listopada 2009 76_2009 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .PDF 58 KB
4 listopada 2009 77_2009 Treść projektów uchwał na NWZA V NFI Victoria S.A. .PDF 61 KB
4 listopada 2009 78_2009 Zmiana stanu posiadania .PDF 68 KB
30 października 2009 75_2009 Zmiana stanu posiadania .PDF 71 KB
29 października 2009 74_2009 Informacja o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Funduszu .PDF 46 KB
26 października 2009 73_2009 Zmiana osoby zarządzającej .PDF 69 KB
23 października 2009 72_2009 Rezygnacja członka zarządu .PDF 43 KB
16 października 2009 71_2009 Informacja o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Funduszu .PDF 46 KB
9 października 2009 70_2009 Sprostowanie raportu bieżącego nr 69/2009 .PDF 45 KB
8 października 2009 69_2009 Zawiadomienia otrzymane w trybie art. art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi .PDF 45 KB
6 października 2009 65_2009 Zawarcie znaczących umów i nabycie aktywów znacznej wartości .PDF 48 KB
6 października 2009 66_2009 Emisja warrantów serii A i zakończenie subskrypcji akcji serii C .PDF 50 KB
6 października 2009 67_2009 Zawarcie znaczącej umowy .PDF 44 KB
6 października 2009 68_2009 Korekta raportu bieżącego nr 66/2009 .PDF 43 KB
2 października 2009 64_2009 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie .PDF 45 KB
22 września 2009 63_2009 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie .PDF 45 KB
16 września 2009 62_2009 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w drodze emisji akcji serii D .PDF 45 KB
9 września 2009 60_2009 Zakończenie subskrypcji akcji serii D V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. .PDF 48 KB
9 września 2009 61_2009 Zbycie i nabycie znaczących aktywów .PDF 68 KB
7 września 2009 59_2009 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy .PDF 52 KB
4 września 2009 58_2009 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie .PDF 44 KB
3 września 2009 57_2009 Zawarcie znaczącej umowy – udzielenie pożyczki Gino Rossi S.A. .PDF 44 KB
25 sierpnia 2009 Raport półroczny 2009 rok .PDF 1 MB
5 sierpnia 2009 56_2009 Nabycie znacznego pakietu akcji serii D Spółki ANTI S.A. .PDF 44 KB
27 lipca 2009 55_2009 Zawarcie znaczącej umowy -porozumienie dotyczące inwestycji w Gino Rossi S.A. .PDF 44 KB
8 lipca 2009 53_2009 Rejestracja zmian w statucie Funduszu .PDF 45 KB
8 lipca 2009 54_2009 Objęcie warrantów subskrypcyjnych Funduszu .PDF 44 KB
1 lipca 2009 52_2009 Treśc uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 30 czerwca 2009 r. .PDF 67 KB
26 czerwca 2009 51_2009 Wybór biegłego rewidenta .PDF 44 KB
24 czerwca 2009 50_2009 Informacja o zawarciu przez Fundusz znaczącej umowy .PDF 45 KB
22 czerwca 2009 49_2009 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zwołane na dzień 30 czerwca 2009 r. .PDF 63 KB
19 czerwca 2009 47_2009 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 12 czerwca 2009 roku o godzinie 9.00 .PDF 43 KB
19 czerwca 2009 48_2009 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 12 czerwca 2009 roku o godzinie 11.00 .PDF 43 KB
13 czerwca 2009 45_2009 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Funduszu .PDF 45 KB
13 czerwca 2009 46_2009 Treść uchwał podjętych na NWZ Funduszu w dniu 12.06.2009 r. .PDF 75 KB
8 czerwca 2009 43_2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. .PDF 77 KB
4 czerwca 2009 41_2009 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zwołanego na dzień 12 czerwca 2009 r. .PDF 79 KB
28 maja 2009 39_2009 Założenia nowej strategii Funduszu .PDF 48 KB
28 maja 2009 40_2009 Treść projektów uchwał NWZ zwołane na dzień 12 czerwca 2009 r. .PDF 78 KB
21 maja 2009 38_2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. .PDF 49 KB
21 maja 2009 42_2009 Projekty Uchwał na NWZ Funduszu zwołanego na dzień 12 czerwca 2009 r. .PDF 81 KB
18 maja 2009 36_2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu .PDF 76 KB
18 maja 2009 37_2009 Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej .PDF 54 KB
14 maja 2009 I kwartał 2009 roku .PDF 144 KB
12 maja 2009 35_2009 Ulokowanie środków finansowych .PDF 42 KB
30 kwietnia 2009 Raport roczny 2008 rok .PDF 3 MB
29 kwietnia 2009 34_2009 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 33/2009 dotyczącego wyboru biegłego rewidenta .PDF 43 KB
28 kwietnia 2009 32_2009 Ukonstytułowanie się Rady Nadzorczej Funduszu .PDF 43 KB
28 kwietnia 2009 33_2009 Wybór biegłego rewidenta .PDF 42 KB
14 kwietnia 2009 31_2009 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na NWZ Funduszu .PDF 73 KB
8 kwietnia 2009 29_2009 Treść uchwał podiętych na NWZ Funduszu w dniu 08.04.2009r. .PDF 130 KB
8 kwietnia 2009 30_2009 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu .PDF 88 KB
27 marca 2009 27_2009 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w roku 2009 .PDF 70 KB
27 marca 2009 28_2009 Projekty uchwał NWZ Funduszu zwołanego na dzień 8 kwietnia 2009 roku .PDF 42 KB
17 marca 2009 26_2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. Porządek obrad. Proponowane zmiany statutu Funduszu. .PDF 130 KB
11 marca 2009 24_2009 Nabycie aktywów znacznej wartości .PDF 43 KB
11 marca 2009 25_2009 Ulokowanie środków finansowych .PDF 43 KB
2 marca 2009 19_2009 Rezygnacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej Funduszu .PDF 43 KB
2 marca 2009 23_2009 Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych .PDF 44 KB
27 lutego 2009 17_2009 Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych .PDF 66 KB
27 lutego 2009 18_2009 Rezygnacja Prezesa Zarządu Funduszu .PDF 83 KB
16 lutego 2009 IV kwartał 2008 roku .PDF 229 KB
11 lutego 2009 16_2009 Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych .PDF 66 KB
10 lutego 2009 15_2009 Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych .PDF 66 KB
6 lutego 2009 9_2009 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji .PDF 85 KB
6 lutego 2009 10_2009 Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. oraz spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Fortuna S.A. .PDF 86 KB
6 lutego 2009 11_2009 Rezygnacja Prezesa Zarządu Funduszu. .PDF 82 KB
6 lutego 2009 12_2009 Powołanie Członka Zarządu Funduszu .PDF 89 KB
6 lutego 2009 13_2009 Rejestracja akcji serii B w KDPW .PDF 65 KB
28 stycznia 2009 8_2009 Przyjęcie do KDPW akcji serii B i ustalenie dnia referencyjnego. Cena akcji ustalona na potrzeby dopłat. .PDF 92 KB
27 stycznia 2009 6_2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008 .PDF 93 KB
27 stycznia 2009 7_2009 Określenie dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2009 .PDF 84 KB
19 stycznia 2009 2_2009 Rejestracja połączenia Funduszu z Fund.1 NFI S.A. oraz NFI Fortuna S.A. i podwyższenia kapitału zakładowego. Wniosek o zawieszenie notowań akcji Fund.1 NFI S.A. i NFI Fortuna S.A. .PDF 95 KB
19 stycznia 2009 3_2009 Rejestracja zmian w Statucie Funduszu. Tekst jednolity Statutu Funduszu. .PDF 195 KB
19 stycznia 2009 4_2009 Zawieszenie obrotu akcjami Fund.1 NFI S.A. .PDF 88 KB
19 stycznia 2009 5_2009 Zawieszenie obrotu akcjami NFI FORTUNA S.A. .PDF 89 KB
16 stycznia 2009 1_2009 Udostępnienie Aneksu do Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości .PDF 87 KB