Rubicon Partners

KALENDARIUM WYDARZEŃ - 2021

31.05.2021 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku
29.11.2021 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku
 30.09.2021 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
30.04.2021 Publikacja raportu rocznego za 2020 r.
30.04.2021 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.