Rubicon Partners

KALENDARIUM WYDARZEŃ - 2010

15.11.2010 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2010
31.08.2010 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za pierwsze półrocze 2010
14.05.2010 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2010