Rubicon Partners

Zespół

Zespół Rubicon Partners tworzą ludzie o kompetencjach we wszystkich obszarach bankowości inwestycyjnej i corporate finance.
Partnerzy i dyrektorzy w naszej firmie posiadają kilkunastoletnie doświadczenie i dziesiątki zamkniętych transakcji na swoim koncie.

 • Grzegorz Golec – Partner, Prezes Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A. i Rubicon Partners Ventures sp. z o.o.

  Grzegorz Golec – Partner, Prezes Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A. i Rubicon Partners Ventures sp. z o.o.

  Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

  W latach 1996–1999 pracował jako makler papierów wartościowych (licencja nr 1473) w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. W latach 1999–2002 kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A. Od 2002 roku jako wspólnik spółki Impera Consulting Sp. z o.o. oraz Equity Service Poland sp. z o.o., a także jako indywidualny przedsiębiorca prowadził projekty doradcze dotyczące transakcji kapitałowych. 

  W latach 2005–2008 związany był   z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress S.A. oraz prezesa zarządu firmy zarządzającej majątkiem trzech narodowych funduszy inwestycyjnych. Od roku 2008 partner w grupie kapitałowej Rubicon Partners, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

  Wykłada gościnnie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale ekonomicznym. Jest członkiem Rady przedsiębiorców przy UMCS. Pracował jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii. Jest autorem kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej.

  Posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

 • Piotr Karmelita – Partner, Prezes Zarządu Rubicon Partners S.A.

  Piotr Karmelita – Partner, Prezes Zarządu Rubicon Partners S.A.

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw.  Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym.

  Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (w latach 1995-2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (w latach 1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych.

  W latach 2002-2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Rubicon Partners S.A. 

  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

 • Elżbieta Kujawa – Partner, Wiceprezes Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

  Elżbieta Kujawa – Partner, Wiceprezes Zarządu Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

  Absolwentka Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała miedzy innymi w Innova Capital, Saski Partners, Booz Allen Hamilton oraz Gravitas Management. Pełniła funkcje nadzorcze w Radach Nadzorczych spółek: Retixa S.A., APN Promise S.A. oraz Stolarka Wołomin S.A. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej funduszu Seed/VC R Ventures I oraz spółki L’biotica Sp. z o.o.

  Od 2011 roku związana z Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Odpowiedzialna za przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć, między innymi za transakcje z funduszami private equity, oraz za zarządzanie zespołem doradczym. Posiada szczególne doświadczenia w sektorach dóbr konsumpcyjnych, produkcyjnym, usług medycznych i energetycznym.

 • Grzegorz Kubica – Partner, Head of Sales

  Grzegorz Kubica – Partner, Head of Sales

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Zarządzania i Marketingu, specjalność organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw.

  Swoje doświadczenie zdobywał min. w TESCO POLSKA Sp. z o.o., MEBLO-EXPO Sp. jawna (obecnie Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o. ), PKN ORLEN S.A. Od 2007 do 2008 roku Prezes Zarządu BBI ZENERIS NFI S.A. (wcześniej FOKSAL NFI S.A.) odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii rozwoju funduszu. W latach 2008-2010 wiceprezes zarządu EGZO GROUP Sp. z o.o. agencji PR/IR odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie obsługi relacji inwestorskich klientów spółki (min. MIRBUD S.A., PAGED S.A., BIOTON S.A., HARDEX S.A., BBI DEVELOPMENT NFI S.A., BBI CAPITAL NFI S.A., ELZAB S.A., EFH S.A.).

  Od 2010 partner w spółce Rubicon Partners S.A. świadczącej usługi bankowości inwestycyjnej dla Klientów krajowych i międzynarodowych, prowadzącej transakcje z obszaru fuzji i przejęć, organizującej finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym.

 • Michał Chabowski - Członek Zarządu Rubicon Partners Ventures (fundusz Seed/VC) oraz Prezes Zarzadu i Partner w R Ventures I (fundusz Seed/VC)

  Michał Chabowski - Członek Zarządu Rubicon Partners Ventures (fundusz Seed/VC) oraz Prezes Zarzadu i Partner w R Ventures I (fundusz Seed/VC)

  Absolwent Corporate Finance i Bankowości Inwestycyjnej, kierunek: Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Od 2013 roku związany z Rubicon Partners gdzie zajmuje się projektami fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania oraz realizacją i nadzorem nad inwestycjami start-up’owymi w ramach funduszy VC zarządzanych przez Rubicon Partners. Członek Rad Nadzorczych i dyrektor finansowy spółek portfelowych.

  Swoje wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w funduszach seed/VC (ocena i prowadzenie projektów inwestycyjnych) oraz firmach doradczych (ocena projektów inwestycyjnych i modelowanie finansowe).

   

 • Paweł Madej

  Paweł Madej

  Absolwent kierunku Ekonomia oraz Zarządzanie i Marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

  W okresie od 2011 do 2015 roku pracował jako Analityk i Senior w EY gdzie był zaangażowany w realizację projektów z zakresu corporate finance: pozyskania finansowania bankowego i mezzanine, restrukturyzacje finansowe i operacyjne, niezależne przeglądy biznesu, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw oraz inne projekty z zakresu doradztwa finansowego. Od 2016 roku pracował jako Manager w butiku corporate finance RSQ Associates gdzie zajmował się prowadzeniem projektów z zakresu M&A oraz Interim Management.

  Posiada doświadczenie w analizie i ocenie projektów inwestycyjnych. Przygotowywał wyceny spółek, modele finansowe, dokumentację transakcyjną, analizy opłacalności projektów typu greenfield oraz koordynował przepływ informacji w procesach M&A. Paweł posiada zdane dwa etapy egzaminu Chartered Financial Analyst (CFA).

 • Marcin Prokopiuk

  Marcin Prokopiuk

  Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
  W latach 2014 – 2015 nabierał doświadczenia w biurze zarządzania projektami inwestycyjnymi PKP PLK oraz w audycie Deloitte. W latach 2016 – 2018 pracował jako Analityk oraz Senior w domu maklerskim Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities, gdzie odpowiadał za procesy fuzji i przejęć oraz inne projekty z obszaru corporate finance.

  Posiada doświadczenie min. w pozyskiwaniu inwestorów, tworzeniu dokumentacji transakcyjnej i wycen, modelowaniu finansowym, analizie projektów inwestycyjnych, restrukturyzacjach finansowych oraz prowadzeniu procesów due diligence.

  Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (nr. 3289).

 • Anna Strzelczyk

  Anna Strzelczyk

  Absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) z wyróżnieniem oraz kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem. Aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w branży finansowej, jak i międzynarodowych kancelariach prawnych.

  W 2016 r. związana z Grupą ADAMED, gdzie pracowała w obszarze finansów oraz fuzji i przejęć, uczestnicząc w projektach rozwojowych spółki na polskim i europejskim rynku farmacji.

  Doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i rynków kapitałowych zdobywała w działach Corporate i M&A międzynarodowych kancelarii prawnych Hogan Lovells, a następnie Allen & Overy, gdzie brała udział w przeprowadzaniu procesów due diligence, przygotowaniu dokumentów transakcyjnych i opinii prawnych dla instytucji finansowych, spółek z branży energetycznej, dóbr konsumpcyjnych oraz nieruchomości.